جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسارا نائینی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-07-05 06:14:42

2017-01-06 06:25:43

2017-01-06 06:46:21

2018-01-17 08:09:41

2019-02-17 00:40:18


متن آهنگهای سارا نائینی

خنده ای با لذت
لب دنیا را پیموند
...
راه، رویامو چطو دزدید
من یلدام، شب دور از خورشید
...
من از آن سوی فرداها
تداعی می شوم با تو
...
تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
...