جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزویا زاکاریان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


با هم

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-20 22:01:54

با هم

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-03-15 21:40:21

2011-03-20 15:29:00

2017-06-19 00:26:22

2017-04-24 00:49:44

خالی

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-21 18:34:51

خالی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-13 15:49:43

2010-11-08 02:32:52

2016-09-04 06:39:51

شب زده

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-19 19:25:38

2010-09-19 19:52:52

2014-03-26 23:41:44

2014-04-01 02:45:54

2014-05-30 16:22:00

2012-01-23 15:11:05

2014-06-02 23:17:09

2010-11-09 08:26:10

گهواره

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-06-03 16:29:30

2009-11-08 17:16:31

معشوق

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-03-26 23:26:44

2014-02-17 20:32:18

2016-11-26 23:58:52


متن آهنگهای زویا زاکاریان

پشت هم گزارش سقوط برگ
پشت هم خطابهء سایه ی مرگ
...
ای سر سبز وطن، آذرآبادگان من
از تو جدا یکنفس، مبادا ایران من
...
ای طلا بانوی ناب خاوری
بسه تن دادن به نا برابری
...
با هم میشه مثل ماه درخشید
میشه به زمین ستاره بخشید
...
به تو گفتم منو عاشق نکن دیوونه میشم
منو از خونه آواره نکن بی خونه میشم
...
بیا کنارم سرو ناز بی تاب
بیا کنارم زیر طاق مهتاب
...
حنا حنا، خانوم حنا
چه اسمیه اسم شما
...
من ، خالی از عاطفه و خشم
خالی از خویشی و غربت
...
بی تابم برای تکرار لحظه های تو
بیدار دوباره حس کردن هوای تو
...
پلاس کهنهء اندیشه را دور باید انداخت
زمان بر مغز و پوست کهنگی میتازد امروز
...
اولین باری که در تو صورت خورشیدو دیدم
اولین باری که از عشق به ترانه میرسیدم
...
عزیز بومی ای هم قبیله
رو اسب غربت چه خوش نشستی
...
گفتی برو گفتم به چشم
این بود کلام آخرین
...
من از پایان شروع کردم من از مغرب طلوع کردم
من از پایان شروع کردم من از مغرب طلوع کردم
...
نگاه کن من چه بی پروا، چه بی پروا
به مرز قصه های کهنه می تازم
...
قدیما گریه می کردیم
دلمون تازه میشد
...
گریه کنم یا نکنم
حرف بزنم یا نزنم
...
دلم تنگه برای گریه کردن
کجاست مادر کجاست گهواره ی من
...
تو نه بارونی ، نه شن باد
تو نه مرهمی ، نه فریاد
...
منو بشناس ، منو بشناس
نذار ناشناس بمونم
...
میتونی بیشتر از این
منو آزرده کنی
...
پاکت بی تمبر و تاریخ
نامه بی اسم و امضاء
...
یک بوسه برای قلبم یک بوسه برای تو
یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو
...