جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرهی معیری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای رهی معیری

با عزیزان درنیامیزد دل دیوانه ام
با عزیزان درنیامیزد دل دیوانه ام در میان آشنایانم ولی بیگانه ام
...
اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام
خارم ولی به سایه گل ارمیده ام
...
چون زلف توام جانا در عین پریشانی
چون باد سحر گاهم در بی سر و سامانی
...
تا آساید ، دل آزارم ، بنشین ، به کنارم بنشین
بنشین ای گل ، به کنارم بنشین ، دل زارم بنشین
...
در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
گرشکوه ای دارم زدل با یار صاحبدل کنم
...
بس که جفا زخار و گل دید دل رمیده ام
همچو نسیم از این چمن پای برون کشیده ام
...
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
...
نازنین یار من ، غافل از کار من ، تا به کی ؟
از غم روی تو ، ناله زار من ، تا به کی ؟
...
نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد؟
بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد؟
...