جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرها شایان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای رها شایان

یکی گفت : بگو بگو بگو ... بگو بگو بگو پول چی داری ؟
یکی گفت : برو برو برو .... برو برو برو پول نداری
...
به زمین خوردن دلقک
یا در آوردن شکلک
...
از این دیار به اون دیار دویدم
از اون دیار به این دیار رسیدم
...
یه روزی می یاد می بینی
رفتم و تنها ترینی
...
نری تو از کنارم
پاییز میشه بهارم
...