جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرشید بهبودف - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


آلا گز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-12-11 17:23:05

2014-04-23 19:12:39

2010-01-05 07:01:41

2009-11-08 17:02:43

آیریلیخ

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-11-29 02:47:55

2015-02-19 17:13:53

الا گز

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-07-30 22:05:16

2014-04-21 18:41:55

2009-12-05 05:05:43

2010-03-19 03:33:58

2010-04-04 05:15:55

2014-08-07 18:45:13

لبلر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-11-29 03:35:48


متن آهنگهای رشید بهبودف

دوشر اوسته آلا گز شیرین جانوم آلا گز قارا گز جان آنام دورجانان اولور آنا گز
)آلا گز آی آلا گز یا مان اولور آلا گز )2
...
گجلر فکرنن یا تا بیلمیرم
بو فکری باشیمنان اتا بیلمیرم
...
Konlum senin esirin
qelbim senindin yar, qelbim senindir
...
ﮔﺠﻪ ﻟﺮ ﮔﺠﻪ ﻟﺮ آﻳﺎ ﺑﺎﺧﻮب ﻳﺎر ﺳنی ﻳﺎد اﻳﻠﻤﻴﺸﻢ
ﻟﺐ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻟﺮ
...