جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهداوود مقامی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای داوود مقامی

افسوس که این عمر گرانمایه شد از دست
افسوس که روحم نشد از بوی گلی مست
...
گرکه ماگوش به فرمان باشیم اخدا نزدتومهمان باشیم
درجهان تواگرساده نبودجایمامردم آزاده نبودگرنه می بودفراهم ماراخفه میکرد یقین غم مارا اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی
...
تو هر چه قدر که خواهی دل منو بسوزون
برو هر اسبی داری برای من بتازون
...
اگه یادش بره که وعده با من داره وای وای وای
اگه دل بیچارم رو به دست غم بسپاره وای وای وای
...
امشب که زغم دیوانه شدم
آواره ی هر میخانه شدم
...
در دل غاری در صحرا
کرده مکان مرغ زیبا
...
دیشب که بیادت به می خانه نشستم
با یاد لبت توبه ی می بشکستم
...