جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخسرو شکیبایی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


مادر من

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-21 18:49:34

2013-07-06 17:13:24


متن آهنگهای خسرو شکیبایی

مادر من ، مادر من تو یاری و یاور من
مادر چه مهربونه
...