جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخسرو شکیبایی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2013-07-06 17:13:24

مادر من

خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2014-04-21 18:49:34


متن آهنگهای خسرو شکیبایی

مادر من ، مادر من تو یاری و یاور من
مادر چه مهربونه
...