جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخسرو شکیبائی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای خسرو شکیبائی

دلم گرفته
دلم عجیب گرفته است
...
سراغ از من نمی گیری گل نازم
نمی شناسی صدای کهنه سازم
...
سراغ از من نمی گیری گل نازم
نمی شناسی صدای کهنه سازم
...
سراغ از من نمی گیری گل نازم
نمی شناسی صدای کهنه سازم
...
زیبا هوای حوصله ابری است
چشمی از عشق ببخشایم
...