حمید غلامعلی

ترانه های - حمید غلامعلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آبی دریا ترانه ترانه دانلودی آبی دریا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
2. . با من بمون ترانه ترانه دانلودی با من بمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
3. . با من بمون ترانه ترانه دانلودی با من بمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی با من بمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
4. . بی تو ترانه ترانه دانلودی بی تو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
5. . تو کجائی ترانه ترانه دانلودی تو کجائی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی تو کجائی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
6. . تو کجایی ترانه ترانه دانلودی تو کجایی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
7. . عاشقانه ترانه ترانه دانلودی عاشقانه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
8. . عاشقانه ترانه ترانه دانلودی عاشقانه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی عاشقانه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
9. . عزای بی کسی ترانه ترانه دانلودی عزای بی کسی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
10. . عزای بی کسی ترانه ترانه دانلودی عزای بی کسی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی عزای بی کسی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
11. . قبیله عشق ترانه ترانه دانلودی قبیله عشق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
12. . قبیله عشق ترانه ترانه دانلودی قبیله عشق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی قبیله عشق اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
13. . گریه کن ترانه ترانه دانلودی گریه کن اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
14. . گریه کن ترانه ترانه دانلودی گریه کن اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی گریه کن اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
15. . هزاران گل ترانه ترانه دانلودی هزاران گل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
16. . هزاران گل ترانه ترانه دانلودی هزاران گل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی هزاران گل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
17. . هوای ابری ترانه ترانه دانلودی هوای ابری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان
18. . هوای ابری ترانه ترانه دانلودی هوای ابری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 2000 تومان نت نت دانلودی هوای ابری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان


آکورد - حمید غلامعلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
عاشقانه - آکورد آکورد آکورد دانلودیعاشقانه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 1000 تومان


متن آهنگهای حمید غلامعلی

  متن ترانه خط اول آهنگ
آبی دریا هر چی دارم هر چی داشتم
با من بمون با من بمون حرف نگفته دارم
بی تو جدایی تلخه بی تو سخته رفتن سخته موند
تو کجائی تو کجایی که ببینی
عاشقانه بمون ای فصل خوب قصه های عاشقانه
عزای بی کسی تو این عزای بی کسی
قبیله عشق ای ابرمرد ای قلندر
گریه کن گریه کن ای دیده ی در خون نشسته
هزاران گل هزاران گل یه باغه
هوای ابری پنجره باز و بسته کن

  Single Track MP3/PDF Purchase