جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحسین پناهی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2019-02-25 06:05:26


متن آهنگهای حسین پناهی

میزی برای کار ، کاری برای تخت
تختی برای خواب ، خوابی برای جان
...