جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحسن لشکری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-09-19 13:53:12

2010-09-19 13:53:26

2010-10-15 04:44:14

2009-11-08 17:14:47

2009-12-05 05:15:19

نصیحت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:48

نصیحت

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-17 16:21:52


متن آهنگهای حسن لشکری

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
...
بذار تنها باشم تنها بمیرم
دیگه از درد و غم آروم بگیرم
...