جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجهان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-02-24 00:00:09

خورشید

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-03-26 23:15:44


متن آهنگهای جهان

لبخند معصومت، دنیای آرومت
خورشید تو چشمات، قدرشو می دونم
...