جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیژن سمندر - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-10-04 06:36:37

2015-07-25 00:21:40

عسل چشم

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2015-07-25 00:34:17

2014-05-01 17:23:27

2010-11-18 06:32:26

مداد رنگی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-01-14 00:15:17

2011-02-25 03:38:00


متن آهنگهای بیژن سمندر

یه دشت سر سبز یه رود پر آب
یه سد محکم داشتیم تو سیلاب
...
عسل چشم نگام کن شیرینه نگاهت
عسل چشم چه بر دل میشینه نگاهت
...
دیگه ازقصه عشق شور و غوغا نمیشه
تو کتابهام دیگه این جور چیزها پیدا نمیشه
...
روزا با تو زندگی رو
پر از قشنگی می بینم
...
از چشم هستی دور افتاده ام از شور مستی دور افتاده ام
در تاریکی ها پنهان مانده ام در راه جانان جان افشانده ام زحال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزودوست دارم نازنین
...