جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیژن - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای بیژن

سال نو گل آورد زمستونو بهار کرد
سال بعد بارو بست یواش یواش فرار کرد
...