جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبهنام صبوحی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای بهنام صبوحی

پشت دریا شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
بامها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می نگرند
...