جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبزرگ لشگری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای بزرگ لشگری

دو سه شبه که چشمام به دره
خدا کنه که خوابم نبره
...