جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبامداد بیات - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-04-16 03:20:00

2015-11-08 02:21:46


متن آهنگهای بامداد بیات

دو نیمه خاموش
دو نیمه خسته
...