جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباران - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-03-25 17:46:31

زیادی

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-03-26 23:20:39


متن آهنگهای باران

بیا دوری کنیم از هم
بیا تنها بشیم کم کم
...