جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبابک شهرائی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-09-15 05:18:55

اصرار

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-10-24 00:13:04


متن آهنگهای بابک شهرائی

اصرار می کنی نرو
اصرار می کنی بمون
...