جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبابک زرین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-12-02 16:11:18

آرامش

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2015-02-03 21:19:46

2014-11-13 14:31:50

2014-11-17 20:13:51

2012-05-05 21:34:56

سفر

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-06-26 21:06:14

طلوع

خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان


2014-06-02 22:55:34

2010-11-09 02:30:12

2017-06-17 06:59:47

2017-05-23 04:50:35


متن آهنگهای بابک زرین

کنار تو فقط آروم می شم
پر از دلشوره ام هر جای دیگه
...
آره من عاشقت هستم همیشه
به جز تو کی پناه خونه میشه
...
قصهٔ ما یه سفر بود
یه سفر تا خود رویا
...
پس از آن غروب رفتن
اولین طلوع من باش
...
واسه سفرایی که دیگه نمیریم عکسایی که قسمت نمیشه بگیریم
واسه هر یقینی که توان شک نیست واسه خاطره هایی که مشترک نیست
...
هنوز عاشقانه کنار توام
ترانه ترانه کنار توام
...
شب پر از بهت و سکوته
کوچه ها ساکت و سردن
...
وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها
...