جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبابک زرین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2012-12-02 16:11:18

آرامش

خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2015-02-03 21:19:46

2014-11-13 14:31:50

2014-11-17 20:13:51

2012-05-05 21:34:56

سفر

خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2014-06-26 21:06:14

2010-11-09 02:30:12

طلوع

خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2014-06-02 22:55:34


متن آهنگهای بابک زرین

کنار تو فقط آروم می شم
پر از دلشوره ام هر جای دیگه
...
آره من عاشقت هستم همیشه
به جز تو کی پناه خونه میشه
...
قصهٔ ما یه سفر بود
یه سفر تا خود رویا
...
پس از آن غروب رفتن
اولین طلوع من باش
...
هنوز عاشقانه کنار توام
ترانه ترانه کنار توام
...
شب پر از بهت و سکوته
کوچه ها ساکت و سردن
...