جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامین الله رشیدی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


متن آهنگهای امین الله رشیدی

تو ای در اشک خود صد جلوه چون رویا گرفته
همه شب تا سحر چون آه من بالا گرفته
...
شیدای زمانم
رسوای جهانم
...
نه هوایی نه صفایی چو گلی در سایه رسته،
به فروغی ره نجسته، شده یک سر شام
...
شد نغمه خوان مرغ سحر
چشمان من مانده به در
...
شکوفه می بارد از دست شاخه ها دوباره
به دامن صحرا می ریزد آسمان ستاره
...
رسد عطر گیسوانت چو نسیم اگر به کویم
شکفد به گلشن دل گل عشق و ارزویم
...
کیستم من راز من چیست؟
برق عشقی از هستی
...
تو ای در اشک خود صد جلوه چون رویا گرفته
همه شب تا سحر چون آه من بالا گرفته
...