جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاحمد عاشورپور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-11-07 21:02:08

2011-04-02 19:55:20


متن آهنگهای احمد عاشورپور

عمو دختر باموم تی بردن ِ رِه جان جان
اشرفی گول بیهم تی گردن ِ رِه جان جان
...