جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشمع و پروانه منم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان
آموزش شمع و پروانه منم


شمع و پروانه منم از آلبوم: بوی دیروز ۳۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانرسوای زمانه
خواننده: هنرمند شماره 56
آهنگساز: هنرمند شماره 370
خواننده: هنرمند شماره 31

شمع و پروانه منم مست میخانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
یار پیمانه منم از خوب بیگانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
چون باد صبا در به درم
با عشق و جنون همسفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
تو ای خدای من شنو نوای من
زمین و آسمان تو میلرزد به زیر پای من
مه و ستارگان تو میسوزد ز ناله های من
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
وی از این شیدا دل من
مست و بی و پروا دل من
مجنون هر صحرا دل من
رسوا دل من رسوا دل من
ناله تنها دل من داغ حصرت ها دل من
سرمایه سودا دل من
رسوا دل من
خاک سر پروانه منم خون دل پیمانه منم
چون شور ترانه تویی چون آه شبانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم