جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبهار من گذشته شاید از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


بهار من گذشته شاید از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


بهار من گذشته شاید از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانبهار من گذشته شاید
ترانه سرا: هنرمند شماره 223
خواننده: هنرمند شماره 133
خواننده: هنرمند شماره 31
آهنگساز: هنرمند شماره 133

چرا تو جلوه ساز این بهار من نمی شوی
چه بوده ان گناه من که یار من نمی شوی
بهار من گذشته شاید
شکوفه جمال تو شکفته در خیال من
چرا نمکنی نظر به زردی جمال من
بهار من گذشته شاید
تو را چه حاجت نشانه من
تویی که پا نمی نهی به خانه من
چه بهتر آن که نشنوی ترانه من
نه قاصدی که از من ارد گهی به سوی تو سلامی

نه رهگذاری که از تو ارد گهی به سوی من پیامی
بهار من گذشته شاید
غمت چو کوهی به شانه من
ولی تو بی غم از غم شبانه من
چو نشنوی فغان عاشقانه من
خدا تو را از من نگیرد ندیدم از تو گر چه خیری
به یاد عمر رفته گریم کنون که شمع بزم غیری
بهار من گذشته شاید