جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن عاشقت شدم از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


من عاشقت شدم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانمسافر
آهنگساز: هنرمند شماره 598
ترانه سرا: هنرمند شماره 599
خواننده: هنرمند شماره 625

امشب دلم پره
امشب مسافری
فرصت نشد بگم چی میکشم بری
چشمم به رفتنت
دلگیرم از خودم
فرصت نشد بگم من عاشقت شدم
من عاشقت شدم
ما میرسیم به هم
کاش مونده بودی و میشد بهت بگم
ما عاشق همیم
ما میرسیم به هم
کاش اینجا بودی و میشد بهت بگم
میترسم از همه
از این شبای سرد
تو فکر رفتنی
کاری نمیشه کرد
میخواستم بت بگم
فکر کسی نباش
میخواستم بت بگم
اما دلم نذاشت
من عاشقت شدم
ما میرسیم به هم
کاش مونده بودی و میشد بهت بگم
ما عاشق همیم
ما میرسیم به هم
کاش اینجا بودی و میشد بهت بگم
من عاشقت شدم
من عاشقت شدم
ما عاشق همیم
مامیرسیم به هم
کاش اینجا بودی ومیشد بهت بگم
من عاشقت شدم
ما عاشق همیم