جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمگه میشه از آلبوم: بوی دیروز ۲۶


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


مگه میشه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانمگه میشه
خواننده: هنرمند شماره 731

لرزش دستای من از دوری دستای توئه
سپیدی موی سرم از فکر فردای توئه
یه عکس یادگاری و صدای خنده های تو
همدم تنهایی من شدن کجاست حواسه تو
مگه میشه تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
ولی من، بی خبره از حالت و از روزگارت
منو بی خبر نذاری یه عمره موندم چشم براهت
بگو از کی توو دلت یه لحظه فکر من نبودی
منو با این همه غم بگو دست کی سپردی
مگه میشه تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم