ایتالیایی


Warning: Missing argument 3 for fill_table2(), called in /home/pegah/public_html/lachini.com/public/_/tag.php on line 177 and defined in /home/pegah/public_html/lachini.com/public/artist/fill_table.php on line 213

ایتالیایی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . Ho Capito Che Ti Amo آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . Non Dimenticar آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . Non Dimenticar آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . Non Dimenticar آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . O Sole Mio - Its Now Or Never آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . روبرتا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . روبرتا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . Santa Lucia آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
9. . Santa Lucia 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . T Amo E T Amero آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . T Amo E T Amero آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . T`Amo E T`Amero آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
13. . Volare آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . Volare آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . Volare آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


Lyrics of Songs by

  متن ترانه خط اول آهنگ
O Sole Mio - Its Now or Never Che bella cosa e` na giornata 'e sole