Ricerca per canzone, artista o testiShenhaye Saheli dall'album: Scent of Yesterday 7


Add MP3 $0.99
2010-09-19 19:54:19


Shenhaye Saheli dall'album: Chords


Add Chords PDF $2.99

2011-10-04 06:38:50


Daryaye Entezar dall'album: Sheet Music


Add MP3 $0.99
2011-02-09 13:36:30Shenhaye Saheli - Daryaye Entezar
Googoosh

شن های ساحلی
کلبه های گلی
چشمان باز صدف
موجی که تن پوشیده با تور کف

هر یک در این دریا
چون دل عاشقم
انتظار تو را دارد
بر لب های قایق رانان نغمه خوان

خاموشی کرده آشیان
بی تو جانا
باز آ، باز آ
با طنین آواز خود

با فسون و با ناز خود
بار دیگر بلرزان قلب دریا را
بر روی موج آب
نیلوفر رفته خواب

بر چشمان خواب او
بر شام من یک بار دیگر بتاب
باز آ، باز آ
باز آ، چون دل عاشقم
انتظار تو را دارد