Ricerca per canzone, artista o testiVosate Sabz dall'album: Scent of Yesterday 34


Add MP3 $0.99
2015-09-20 20:32:13Vosate Sabz
Testi di: Soheil Mahmoudi
Hamid Gholamali

آرامشم را در تو جویم ای وسعت سبز
نجوای خود را با تو گویم ای فرصت سبز
ای دشتهایت ارغوانی ای گلشن راز
با لاله هایت می توانی باشی سرافراز
ای سرزمین آسمانی ای کشور عشق
نامت بلند وجاودانیدر دفتر عشق
مردان تو در استقامت مثل دماوند
در پاکی روح و کرامت مانند اروند