Ricerca per canzone, artista o testiBaham Naboodim dall'album: Scent of Yesterday 21


Add MP3 $0.99


Baham Naboodim dall'album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49


Ba Ham Naboodim dall'album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49Ba Ham Naboodim
Cantante: Mehdi Yarrahi

ما هیچوقت با هم نبودیم
اطاقمون از هم سوا بود
اما کسی اینو نفهمید
این راز بین ما دوتا بود
این خونه آرامش نداره
با اینکه چیزی کم نداری
یک عمر با من بودی اما
ما بچه ای از هم نداریم
من زخم می زدم قبوله
اما تو هم مرحم نبودی
هربار رفتی خواب بودم
هر بار برگشتم نبودی
گاهی دلم فریاد میخواد
گاهی دلم میخواد بد شم
گاهی دلم میخواد یک بار
از مرز این احساس رد شم