جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزمزمه جویبار از آلبوم: گل برف


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دوراهی از آلبوم: مرثیه ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانزمزمه جویبار
آهنگساز: فریبرز لاچینی