جینگ و جینگ از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانجینگ و جینگتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
آواز: پری زنگنه
سبک موسیقی:

۲۰۱۰
ISRC: USTCE1009955
از آلبوم موسیقی: گل افشان 2
تراک: ۵
طول آهنگ: ۰۲:۴۹

  


جینگ و جینگ از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


جینگ و جینگتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم ,
موسیقی فولکلور
پیشرفته
۲۰۱۰
دارای مجوز شماره ۶۱۴۴
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۴
ISRC: CA2OG1010969
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 8
تراک: ۷
طول آهنگ: ۰۲:۴۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Jingo Jing نت آهنگ
پیشرفته


جینگ و جینگ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


جینگ و جینگتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم ,
موسیقی فولکلور
متوسط
همراه با انگشت نگاری
۲۰۱۴
دارای مجوز شماره ۶۱۵۰
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۸
از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۸۴۷
طول آهنگ: ۲:۱۰
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Jingo Jing نت آهنگ
متوسط
همراه با انگشت نگاریجینگ و جینگ
فوکلور شیراز
خواننده: هنرمند شماره 5

جِنگ و جِنگه ، ساز میاد از بالای شیراز میاد
شازده دوماد غم نخور که نومزدت با ناز میاد
سر کوچه ی عروس خانوم شاخه گل کردند سوار
سز کوچه ی شازده دوماد صد شتر کردند قظار
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا

چارقدِ لاکت بنازُم ، لول به وال باد می بره
رنگ گلناریت بنازم ، سر شب خوابت می بره
کی به حجله ؟ کی به حجله ؟ شازده دوماد با زنش
کی بگرده دور حجله ؟ خوار کوچیکترش
یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

جِنگ و جِنگه ، ساز میاد از بالای شیراز میاد
شازده دوماد غم نخور که نومزدت با ناز میاد
سر کوچه ی عروس خانوم شاخه گل کردند سوار
سز کوچه ی شازده دوماد صد شتر کردند قظار
یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

این طرف تخت طِلا و اون طرف تخت طِلا
شازده دوماد روش نشِسته ، می کنه شکر طلا
باد اومد بارون گرفت و آب اومد نودون گرفت
سوریا گویین مبارک کار ما انجوم گرفت
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا

یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا