جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگربه های ناقلا از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-05-14 21:36:15گربه ها از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:06
گربه ها
پری زنگنه

گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
اون موش زرنگه میگه
گوله شو نمیخورم

گربه های ناقلا
از دیوار میرن بالا
آهای موشهای ریزه
گربه نقشه میریزه

گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
اون موش زرنگه میگه
گوله شو نمیخورم

گربه های ناقلا
از دیوار میرن بالا
آهای موشهای ریزه
گربه نقشه میریزه