جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخورشید خانم از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-05-13 13:26:56خورشید خانم از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:45
خورشید خانم
پری زنگنه

خورشید خانم
مهربون شو
یه ذره آفتاب کن
گشنمونه
یه مشت برنج
برامون تو آب کن

ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم
ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم

خورشید خانم
مهربون شو
یه ذره آفتاب کن
گشنمونه
یه مشت برنج
برامون تو آب کن

ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم
ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم