جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبزغاله از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-05-14 21:37:50


بزغاله از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:07بزغاله
الهه حمیدی

بزغاله با تندی
رو بته ها ور میجه
تو صحرا تو دشتها
اینور و اونور میجه

شیطونه قشنگه
با اون شاخاش میجنگه
ریشش رو نگاه کن
خوشگل و رنگوارنگه

بزغاله با تندی
رو بته ها ور میجه
تو صحرا تو دشتها
اینور و اونور میجه

شیطونه قشنگه
با اون شاخاش میجنگه
ریشش رو نگاه کن
خوشگل و رنگوارنگه