جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبازی صداها از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-05-13 12:37:49بازی صداها از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:11
بازی صداها
پری زنگنه
هنگامه مفید

آی بچه ها بشینید
می پرسم به من بگید
صدای گربه چیه
آقا سگه چی میگه

هرکی گفت گاو چی میگه
دارکوب صداش کدومه
صدای بزغاله چیست

حالا که یاد گرفتید
این بازیمون تمومه