جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگربه ها از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:06گربه های ناقلا از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-05-14 21:36:15
گربه ها
پری زنگنه

گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
اون موش زرنگه میگه
گوله شو نمیخورم

گربه های ناقلا
از دیوار میرن بالا
آهای موشهای ریزه
گربه نقشه میریزه

گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
اون موش زرنگه میگه
گوله شو نمیخورم

گربه های ناقلا
از دیوار میرن بالا
آهای موشهای ریزه
گربه نقشه میریزه