جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگربه ها از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


گربه های ناقلا از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانگربه ها
خواننده: پری زنگنه

گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
اون موش زرنگه میگه
گوله شو نمیخورم

گربه های ناقلا
از دیوار میرن بالا
آهای موشهای ریزه
گربه نقشه میریزه

گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
اون موش زرنگه میگه
گوله شو نمیخورم

گربه های ناقلا
از دیوار میرن بالا
آهای موشهای ریزه
گربه نقشه میریزه