جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماه غمناک از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانماه غمناک
خواننده: پری زنگنه

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک