جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفواره از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانفواره
خواننده: پری زنگنه

فواره فواره
این پله رنگین کمون
فواره فواره
پل زمین و آسمون
فواره
فواره

فواره فواره
چون گرد نقره در فضا
اینجا را آنجا را
پر کرده از صلح و صفا
فواره
فواره

بالا رفت تو آسمون
از اون بالا شد سرگون
بالا رفت تو آسمون
از اون بالا شد سرگون
فواره
فواره
فواره