جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروسک از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:17عروسک
پری زنگنه

رنگ روز پریده
ستاره دمیده
رو پام عروسکم
راحت خوابه

طلائیه موهاش
عنابیه لباش
گونه هاش را ببین
چون مهتابه

وقتی صبح برسه
آفتاب سر بزنه
هرجائی که باشم
او با منه

او مثل پریاست
یا مثل گل یاس
وقتی من نباشم
خیلی تنهاست