جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهطوطی از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:50


طوطی از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-05-13 13:07:45طوطی
پری زنگنه

یه طوطی دارم
خیلی پر حرفه
نوکش خمیده

میدونه چیه
هرچی که میگه
همش تقلیده

وقتی ساکته
از توی آینه
خودش رو دیده

خیلی ناقلاست
شیطون و بلاست
این ورپریده

هرچی که میگه
همش تقلیده
هرچی که میگه
همش تقلیده

یه طوطی دارم
خیلی پرحفه
نوکش خمیده

میدونه چیه
هرچی که میگه
همش تقلیده

سلام میکنی
از روی عادت
زود جواب میده

وقتی گفت سلام
معلومه کسی
از راه رسیده

هرچی که میگه
همش تقلیده
هرچی که میگه
همش تقلیده

هرچی که میگه
همش تقلیده
هرچی که میگه
همش تقلیده