جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخورشید خانم از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:45خورشید خانم از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-05-13 13:26:56
خورشید خانم
پری زنگنه

خورشید خانم
مهربون شو
یه ذره آفتاب کن
گشنمونه
یه مشت برنج
برامون تو آب کن

ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم
ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم

خورشید خانم
مهربون شو
یه ذره آفتاب کن
گشنمونه
یه مشت برنج
برامون تو آب کن

ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم
ما بچه های گرگیم
از سرما میمردیم