جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتوپ از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


توپ سفید از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانتوپ
خواننده: پری زنگنه

توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی

میزنمت بالا میری
از رو زمین هوا میری
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی

توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی

میروی بر میگردی
این دور و بر میگردی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی