جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبخواب از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:27خواب
پری زنگنه

بخواب ای کودک شیرین
که پر خوابه چشای تو
میخوام رویای رنگارنگ
تو خواب تو
برای تو

لالائی لای لالائی
لالالائی
لالائی لالالائی
لالالائی

ببین شب چیره بر روزه
سیاهی سینه انداخته
ببین در ظلمت این شب
سپیدی رنگشو باخته

گل پسته گل بادوم
بخواب آروم
بخواب آروم
گل نعنا گل پونه
دنیا اینجور نمیمونه

لالائی لا لالائی
لای لالائی
لالائی لای لالائی
لا لالائی