جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآقا موشه از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانآقا موشه
خواننده: پری زنگنه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گشنگی داره
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گشنگی داره
منو میکشه

مثله یک گرگ
از راه میام
از زمین و هوا میام
میگیرمت
میخورمت
هام هام هام

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه