جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآقا فیله از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:28آقا فیله
پری زنگنه

آقا فیله از راه اومد با خرطوم درازش
نگاه کنید داره میاد با بچه های نازش

این اردک رو نگاه بکن با اون نوک درازش
از توی مرداب اومده ببین زیاده نازش

از راه رسید آقا موشه با اون دندونهای تیزش
چه شیطونه این ناقلا با اون چشمهای ریزش