جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآقا خرسه از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:31آقا خرسه
پری زنگنه

آقا خرسه از راه اومد
با موهای پشمالو
دور و ورش شلوغه
از توله های کوچولو

ملوس خانم با بچه هاش
چقدر افاده داره
توله سگه با شیطونی
سر به سرش میزاره

این خرگوش با دندوناش
هویج رو گاز میگیره
بدو جونم وایستا تو صف
که دیگه خیلی دیره