جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهT Amo E T Amero از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-20 21:06:36


T`Amo E T`Amero از آلبوم: خاطرات طلائی ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-12-18 21:02:21T Amo E T Amero از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-12-18 21:02:21T'amo E T'amero
Peppino Gagliardi

se tu dopo aver amato invano non vuoi piu' amar nessuno perche' dimentichi anche me.
se tu
non vuoi piu' amar nessuno
vieni a stringere la mano
che ti legava un giorno ame.
le lacrime che ho versato per te
sono lacrime d'amor perche'
t'amo
t'amo e t'amero'
perdutamente t'amero'
finche' il mondo vita avra'
finche' il sole luce avra'
finche' vivro'
perche' io voglio averti solo per me
sempre sempre sempre solo per me.
t'amo
t'amo e t'amero'
perdutamente t'amero'
finche' il mondo vita avra'
finche' il sole luce avra'
perdutamente t'amero'.
io t'amo e t'amero'
t'amo e t'amero'
sempre sempre sempre solo per me.
t'amo
t'amo e t'amero'
perdutamente t'amero'
finche' il mondo vita avra'
finche' il sole luce avra'
perdutamente t'amero'
io t'amo e t'amero'
t'amo e t'amero'
t'amo e t'amero'
t'amo e t'amero'