جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهRoberta از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-02-03 21:22:23


روبرتا از آلبوم: خاطرات طلائی ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-09-30 13:41:34روبرتا از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-09-30 13:41:34Roberta
Peppino Di Capri

Lo sai
non ? vero
che non ti voglio pi?
Lo so
non mi credi
non hai fiducia in me
Roberta ascoltami
ritorna ancor ti prego
Con te
ogni istante
era felicit?
ma io non capivo
non t'ho saputo amar
Roberta perdonami
ritorna ancor vicino a me

Roberta ascoltami
ritorna ancor ti prego
Con te
ogni istante
era felicit?
ma io non capivo
non t'ho saputo amar
ascoltami, perdonami
ritorna ancor vicino a me
vicino a me
vicino a me