جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل واژه از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-07-24 13:00:00


وقتی که من عاشق میشم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-03-07 01:40:22


گل واژه از آلبوم: بوی دیروز ۱۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-03-16 21:16:17
وقتی که من عاشق میشم - گل واژه
هایده
ابی

وقتی که من عاشق می شم
دنیا برام رنگ دیگه س
صبح خروس خونش برام
انگار یه آهنگ دیگه س

وقتی که من عاشق می شم
ترانه هام عاشق ترن
گل واژه های شعر من
رنگ گلا رو می برن

عشق واسه من یه معجزه س
تو لحظه های بی امید
تو صبح سردم مثل طلوع خورشید
فصل شکوفایی شعر تو باغ احساس منه
ناجی قلبم ، عشقه بدون تردید

وقتی که من عاشق می شم
عاشقتر از من دیگه نیست
تو جون سپردن واسه عشق
هیچ کی سر از من دیگه نیست

دار و ندارمو می خوام به پای عشقم ببازم
می خوام که یک تنه برم به لشکر غم بتازم

وقتی که من عاشق می شم
فصل دوباره موندنه
فصل رباعی و غزل
وقت ترانه خوندنه
وقت تو بیداری شبو
به مرز صبح رسوندنه